Slovensko si dalo neľahkú úlohu. Do roku 2020 zvýšiť mieru recyklácie aspoň na 50%. Zostáva nám už iba niekoľko mesiacov, tak poďme do toho!

Viete, ktorý do ktorého kontajnera patria tetrapaky? Prípadne kam so špinavými polyesterovými nádobami z obedu? Nestačí totižto iba recyklovať. Je potrebné recyklovať správne.

Všímajte si farby

Farebné smetiaky pred vašim domom alebo bytovkou majú svoj význam. Možno viete, že zelený je na sklo, modrý na papier a žltý na plasty. Určite ale neuškodí, ak si zopakujete základy:

  • sklo- zelený
  • plasty- žltý
  • papier a kartón- modrý
  • kovy- červený
  • tetrapaky- oranžový
  • biologický odpad- hnedý

Začnite u seba

Kontajnery na triedenie odpadu vám budú úplne zbytočné, keď doma hádžete všetko do jedného koša. Zaobstarajte si viacero nádob, v ktorých budete separovať (aspoň niečo). Plastové fľaše a tetrapaky vždy čo najviac stlačte, aby zbytočne nezaberali miesto.

Pozor na to, čo môžete recyklovať


Viete, že nemôžete separovať všetko? Žiaľ, z rôznych dôvodov nie je možné, aby dali šancu všetkým materiálom, ktoré sme použili. Z plastu nezrecyklujete napríklad špinavé polystyrénové nádoby, použité obaly z jedla a kombinované obaly (plast spolu s hliníkom). Ani papier nie je na 100% recyklovateľný. Do komunálneho odpadu budete musieť vyhodiť použité servítky, mastný papier, rolky od toaletného papiera.

Do skla zase nemôžete hádzať porcelán, žiarovky, keramiku a ani plexisklo. V skratke nemôžete separovať nič, čo je špinavé a zo zmiešaných materiálov. Taký odpad bude musieť skončiť jedine na skládke. 

Alternatívou by mohol byť životný štýl „Zero Waste“, o ktorom sa dočítate v tomto článku.