farming

Počuli ste už o Crowdfarmingu? Ak sa zaujímate o zdravší a ekologický spôsob hospodárenia pravdepodobne áno. Tento spôsob pestovania ovocia a zeleniny však nie je v našich končinách zatiaľ veľmi rozšírený.

Zapojenie zákazníka do farmárčenia

Pri crowdfarmingu ide aj o zapojenie zákazníka do celého cyklu pestovania a predaja ovocia, zeleniny a plodov. Zákazník sa napríklad môže rozhodnúť, či má záujem si na diaľku cez crowdfarmingovú farmu zasadiť nejakú plodinu, alebo strom. Môže si už jestvujúce plodiny a stromy adoptovať a pomenovať a podporovať tak ekologické farmárčenie. Farmári na strom dajú menovku a zo zákazníka sa stáva „crowdfarmer“, ktorý si predpláca starostlivosť o túto plodinu.

Zneje to možno neuveriteľne a zatiaľ takýchto možností a portálov nie je veľa. Navyše sú takéto stránky zväčša v anglickom jazyku. Ak sa však zaujímate o alternatívny spôsob pestovania a hospodárenia, mohol by vás zaujať aj Slow Food, teda hnutie, ktoré podporuje poctivo vyrábané potraviny.

Poctivo vyrábané potraviny sú zároveň vyrábané s ohľadom na životné prostredie. Nie sú účelové, teda určené na rýchle a jednorázové zasýtenie. Idea pomalého životného štýlu sa postupne dostala rôznych oblastí života a stále viac ľudí cíti potrebu zmeniť svoje spotrebiteľské návyky. Stále viac ľudí chápe potrebu pestovať, produkovať, nakupovať, variť a jesť, skrátka žiť s ohľadom na životné prostredie a prírodu a prírodné zdroje. Neohľaduplné spotrebiteľské správanie – kúpiť, použiť a vyhodiť je veľmi hrubým zásahom do životného prostredia. Podpora domácich, teda regionálnych, výrobcov je nevyhnutná. Spolupráca s lokálnymi farmami a výrobcami je totiž jediný spôsob, ako chrániť životné prostredie. Trvalá udržateľnosť sa skladá z rôznych aspektov. Je ním v našom meradle podpora slovenských výrobcov, pretože čím menej dopravy sa využíva na zásobovanie, tým sa znižuje aj uhlíková stopa. Preprava potravín na veľké vzdialenosti totiž so sebou prináša veľkú ekologickú záťaž, ako je spomínaná uhlíková stopa, budovanie diaľnic, znečistenie vzduchu, zápchy na diaľniciach, hluk a pod. Európsky trend, ktorý je badať aj v našich končinách je, že stále viac ľudí uprednostňuje lokálne a sezónne potraviny.

Čo sú remeselné potraviny a kto ich vyrába?

Remeselné potraviny sú jogurty, syry, vína, mäsové výrobky, bylinkové zmesi a koreniny, ale aj sladkosti, ktoré nie sú spracované vo veľkom. Vyrábajú ich farmári, vinári, cukrári, pekári, mäsiari, mliekari, ktorí produkujú potraviny tradičnými receptúrami bez poškodzovania pôdy, vody, životného prostredia a ľudského zdravia. Ich výrobky nájdete často na trhoch, trhoviskách, v tržniciach a špeciálnych predajných reťazcoch.