Chlieb je už dlhé roky znakom pohostinnosti a blahobytu. Kto má chlieb, má ako zasýtiť seba a svoju rodinu. V niektorých prípadoch je to ale ťažšie. Na pomoc preto prišli pekári, nadácia Pontis a obchodná sieť BILLA s charitatívnym projektom Chlebodarca.

Ako to vzniklo?

Od decembra 2018 odštartovala BILLA projekt, ktorý má pomáhať v rodinám v núdzi. Z každého predaného chleba sa daruje jeden cent zo zisku BILLY tam, kde to bude potrebné.

Jeden cent síce nie je veľa peňazí, ale podľa odhadov a počtu predaného chleba v predchádzajúcom období by sa suma pre jednu rodinu mohla pohybovať v hodnote okolo niekoľko tisíc eur.

Peniaze sa nebudú rodinám dávať priamo, ale o.z. BILLA ľuďom zaistí, aby domácnosti získali to, čo najviac potrebujú. Či je to splatenie dlhu, nákup potravín alebo zabezpečenie štúdia.

Nebojíme sa pomáhať

V prípade rodiny pána Gejzu to je práve splatenie dlhu a finančná pomoc pri rekonštrukcii trojizbového bytu. Rodine pani Georgíny sa do domu zaviedla pitná voda, na ktorú by inak nemali financie. Talentovaná Janka sa vďaka BILLA ľuďom dostane na vysnívanú umeleckú školu v Ostrave. Trom súrodencom a ich adoptívnym rodičom prispejú na strechu nad hlavou.

Do toho všetkého sa priráta aj potravinová pomoc. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov sa k projektu pripojil šľachetným gestom. Chcú pomôcť dodávaním balíčkov s pekárenskými výrobkami, ale aj poskytnutím práce ľuďom, ktorí mali doteraz problém zamestnať sa.